Skip to content

Hoe borg je contractuele kennis binnen je organisatie?

Wat doe je met de contractuele kennis van stakeholders wanneer ze je organisatie verlaten? Hoe waarborg je dat deze kennis niet verloren gaat?

Mochadocs - Contract Lifecycle Management - Envelope with Document Signing

Contractuele Transparantie

Contracten hebben raakvlakken met alle onderdelen van je organisatie of bedrijf. Hier ligt een uitdaging om deze kennis intern te delen. De transparantie van deze informatie vormt de basis voor het maximaliseren van het rendement van je contracten.

Of dit nu om het managen van einddata gaat of het managen van prijsafspraken, betalingsschema’s, aansprakelijkheid of evaluaties. Hoe manage je nu al deze afspraken als een stakeholder de organisatie verlaat? Met andere woorden: Hoe borg je gemaakte afspraken zodat je het rendement in alle omstandigheden kunt maximaliseren?

Manage Ninja - Hand Open Arm Forward Flipped

Wie neemt wat over?

De kernvraag kan worden teruggelegd bij de vraag wie de betreffende stakeholder gaat vervangen of wie welke taken van deze stakeholder gaat overnemen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het cruciaal om een overzicht te kunnen maken van alle toekomstige openstaande activiteiten over ieder contract, ongeacht wat het is.

 

Deze informatie is alleen snel en eenvoudig terug te vinden in software die specifiek gericht is op het maximaliseren van het rendement van contracten: contractmanagement software. Ook de overdracht van deze informatie zal op eenvoudige wijze moeten verlopen. De vervanger van de stakeholder is niet altijd iemand die al is ingewerkt in de organisatie. Het komt met grote regelmaat voor dat het een nieuwe collega is die de werkzaamheden overgedragen krijgt.

Mochadocs - Contract Management - Laptop Gear Graduation Hat V2

Welke onderdelen van contractmanagement zijn dat belangrijk bij zo'n overdracht?  1. In beeld hebben welke (onderdelen van) contracten de stakeholder heeft
  2. In beeld hebben welke acties open staan
  3. In beeld hebben welke activiteiten er op korte termijn gaan komen
  4. Kunnen filteren en rapporteren op inhoud van contracten en bijlagen
  5. "Big bang" kunnen overdragen versus per onderdeel