Skip to content

Entiteter

Anta at du har en viktig kontrakt. Hvor skal du kategorisere dette dokumentet? Bør du lagre det i avdelingsmappen, stedmappen eller den juridiske enhetsmappen?

 

Vi gir jevnlig ut animasjoner med en varighet på omtrent ett minutt. På bare ett minutt har animasjonene våre som mål å gi deg verdifull informasjon om kontrakthåndtering.

Hver animasjon inkluderer:

- en påstand.
- og en tilhørende forklaring.

Styre Kontrakt Ekspert