Skip to content

Gjentakende Kontraktsaktiviteter

Lesetid: 5 minutter
Gratis å laste ned

 

Last ned eBok

Mockup Gjentakende Kontraksaktiviteter

Introduksjon

Hver kontrakt inneholder viktige og mindre viktige deler. Men hvordan holder du grepet om deler du ønsker å administrere og som stadig kommer tilbake? Vi skiller tre ulike kontraktskategorier for repeterbare aktiviteter. Aktiviteter gjennom stilltiende kontraktsfornyelse. Aktiviteter i kontrakter. Aktiviteter etter kontrakter

Gjentatt aktivitet

Å administrere innholdet i en kontrakt kan bety at du må utføre samme type handling under en viss frekvens. Et eksempel på dette er for eksempel å planlegge en årlig evaluering, men også å planlegge kontroll eller fakturering av periodisk avtalte komponenter.

Contract Lifecycle Management eBok: Gjentakende Kontraktsaktiviteter

eBook Gjentakende Kontraktsaktiviteter6
eBook Gjentakende Kontraktsaktiviteter7
Lesetid: 5 minutter

Innhold eBok

Hva handler denne e-boken om

stilltiende fornyelse
eBook Gjentakende Kontraktsaktiviteter6

For kontrakter mellom virksomheter er det ledende prinsippet det som står i kontrakten om oppsigelsestid og løpetid kontrakten forlenges med. Det er mulig at disse kontraktsdelene ikke er inkludert i selve kontrakten, men at de er inkludert i de generelle vilkårene som det vises til i kontrakten.

Repeterende oppgave i en kontrakt
eBook Gjentakende Kontraktsaktiviteter7

Dette er aktiviteter som følger av innholdet i en kontrakt, men med en annen frekvens enn frekvensen av kontraktens varighet.

 

Du kan tenke på aktiviteter til interessenter som har å gjøre med (årlig) indeksering av en (årlig) betaling innenfor en kontrakt med en varighet på 4 år. Samtidig kan det også være aktiviteter som må utføres av andre interessenter med en annen frekvens.

Last ned eBok
Mochadocs - Contract Lifecycle Management - Presentation Board Graphs V1

Kontraktaktiviteter

Hver kontrakt inneholder viktige og mindre viktige deler. Men hvordan holder du grepet om deler du ønsker å administrere og som stadig kommer tilbake?

Mochadocs - Contract Lifecycle Management - Globe Arrows Round Grey

Gjentatt aktivitet

Så du kan få repeterbare aktiviteter ved å forlenge en kontrakt, men også repeterbare aktiviteter innenfor eller rundt kontrakten. Og det kan variere fra kontrakt til kontrakt. Og per kontrakt må du forholde deg til ulike interessenter (stakeholders). Hvordan får du tak i det?

Mochadocs - Contract Lifecycle Management - Signed Document Add V3

stilltiende fornyelse

Selskaper (inkludert enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper) er derfor bundet av avtalene og reglene som fremgår av kontrakten og de generelle vilkårene. Effekten av den stilltiende fornyelsen går utover bare å administrere sluttdatoen.