Skip to content

Repeterende Contract Activiteiten

Leestijd: 5 minuten

Gratis te downloaden

 

Download eBook

 

Mock-up Repeterende Contractactiviteiten

Introductie

Ieder contract bevat belangrijke en minder belangrijke onderdelen. Maar hoe hou je nu grip op onderdelen die je wilt managen en die steeds weer terugkomen? We onderscheiden drie verschillende contractcategorieën bij repeteerbare activiteiten. Activiteiten door stilzwijgende contractverlenging. Activiteiten in contracten. Activiteiten door contracten

Repeterende activiteit

Het managen van de inhoud van een contract kan met zich meebrengen dat je eenzelfde soort handeling moet verrichten gedurende een bepaalde frequentie. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het inplannen van een jaarlijkse evaluatie maar ook het inplannen van het checken of uit factureren van een periodiek afgesproken onderdelen.

Contract Management eBook: Repeterende Contractactiviteiten

eBook Repeterende Contractactiviteiten6
eBook Repeterende Contractactiviteiten7
Leestijd: 5 minuten

Inhoud eBook

Waar gaat dit eBook over

Stilzwijgende verlenging
eBook Repeterende Contractactiviteiten6

Voor contracten tussen bedrijven onderling is leidend datgene wat in het contract staat over de opzegtermijn en de termijn waarmee het contract wordt verlengd. Het kan voorkomen dat deze contractuele onderdelen niet in het contract zelf staan maar dat deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden waar in contract naar wordt verwezen.

Repeterende taak in een contract
eBook Repeterende Contractactiviteiten7

Dit zijn activiteiten die voortkomen uit de inhoud van een contract maar met een andere frequentie dan de frequentie van de duur van het contract.

 

Je kunt hierbij denken aan activiteiten van stakeholders die te maken hebben met het (jaarlijks) indexeren van een (jaarlijkse) betaling binnen een contract met een duur van 4 jaren. Gelijktijdig kunnen er ook activiteiten zijn die door andere stakeholders moeten worden uitgevoerd met een andere frequentie.

Download eBook
Mochadocs - Contract Data Management - Horizontal - Presentation Board Graphs V1

Contractactiviteiten

Ieder contract bevat belangrijke en minder belangrijke onderdelen. Maar hoe hou je nu grip op onderdelen die je wilt managen en die steeds weer terugkomen?

Mochadocs - Contract Data Management - Globe Arrows Round Pink

Repeterende activiteit

Je kunt dus repeteerbare activiteiten krijgen door het verlengen van een contract maar ook repeteerbare activiteiten binnen of over het contract. En dat kan per contract verschillen. En per contract heb je te maken met verschillende stakeholders (belanghebbenden). Hoe krijg je daar grip op?

Mochadocs - Contract Data Management - Signed Document Add V1

Stilzwijgende verlenging

Bedrijven (ook eenmanszaken en vof ‘s) zijn dus gebonden aan de afspraken en regels, die in het contract en de Algemene Voorwaarden staan vermeld. Het effect van de stilzwijgende verlenging gaat verder dan alleen het managen van de einddatum.