Hvordan administrerer du sluttdatoen for en kontrakt for hoteller?