Skip to content

Virksomheten anser det som et fantastisk system

Lesetid: 10 minutter

Gratis å laste ned

 

Last ned Case Study Bouwfonds CIF Operator

ENG Mock-up Bouwfonds CIF Operator NO

Sammendrag

Communication Infrastructure Fund (CIF) erstatter et middelmådig datasystem og manuelle kontrollmekanismer med en smart kontrakt administrasjonsløsning. Det resulterer i at folk bruker mindre tid på søke etter data, og virksomheten mottar automatisk varsler om relevante avtaler. På toppen av det er contractual datalagring sikrere enn noen gang.

 

Utfordring

Som investeringsfond må vi forholde oss til mye dokumentasjon. Jurist Annette Gremmen kan enkelt trylle frem en omfattende liste som inneholder alt fra aksjonærbeslutninger til eiendomsforvaltningskontrakter. Hvordan sikrer du at alle avtaler fra disse dokumentene blir fulgt opp?

CIF Operator 224 x 100

Om CIF

CIF er et ledende investeringsfond innen telekommunikasjonsinfrastruktur. De foretar

langsiktige investeringer i europeisk telekommunikasjonsinfrastruktur, under hvilke radiotårn, kabelinfrastruktur, datasentre og relaterte eiendeler. Fondet er en del av Bouwfonds Investment Management, et datterselskap av Rabo Vastgoedgroep

Styre Kontrakt Case Study: Virksomheten anser det som et fantastisk system

Case Study Bouwfonds CIF Operator NO2
Case Study Bouwfonds CIF Operator NO4
Lesetid: 10 minutter

Case Study av innhold

Hva handler Case Study om

Utfordring
Case Study Bouwfonds CIF Operator NO2

«Policyen var å legge inn alt i datastyringssystemet,» sier Gremmen, men jeg fikk ikke inntrykk av at det skjedde. I stedet er avtaler spredt utover Excel-filer og Outlook-mapper. Ikke det sikreste alternativet siden sikkerhetskopier bare lagres i noen få dager. Spørsmål om innhenting av avtaler havner hos administrasjonen og advokaten: «Ganske synd egentlig. Jeg har en stilling med høy lønn. Dette er ikke hva hjernen min er betalt for.»

Å jobbe manuelt skaper risiko
Case Study Bouwfonds CIF Operator NO4

Likevel er de manuelle prosedyrene langt fra ideelle. «Hvis du har god oversikt, vet du når enkelte kontrakter går ut. Det kan gi deg en strategisk fordel.» For eksempel: «La meg bare stilltiende forlenge denne kontrakten, fordi jeg er i en dårligere forhandlingsposisjon enn min motpart.» Eller: «Dette er nettopp den beste tiden å begynne å forhandle, fordi jeg kan finne hundre andre for dette på kort tid.»

Last ned Case Study Bouwfonds CIF Operator

Ser etter en spesialist

Communication Infrastructure Fund bestemmer seg for å se etter en kontraktshåndteringsløsning. I tillegg til Gremmen som hovedadvokat involverer dette også en prosjektleder og en ekstern konsulent. «En prosjektleder er viktig for å holde trykket på. Ellers ser du at den daglige virksomheten har forrang.»

Avslutt om et fungerende system

Etter lang leting kjøper Kommunikasjonsinfrastrukturfondet et kontraktsstyringssystem. «Det er en stor kostnadspost. Hos Mochadocs synes vi det ikke er så ille.»

«Jeg så at virksomheten syntes det var et fantastisk system.»

«Det er veldig intuitivt og brukervennlig. Du kan sette det opp etter din egen måte å tenke på. Hele det juridiske aspektet, som du vanligvis ser i kontraktsstyringssystemer, forsvinner i Mochadocs.»

Mochadocs styre kontrakt intuitiv brukerbennlig

Intuitiv

Brukervennlig

Mochadocs styre kontrakt Sikker Data i et sikkert system

Sikker

Data i et sikkert system

Mochadocs styre kontrakt Tilgjengelig

Tilgjengelig

Organiser etter din egen måte å tenke på